Z Kouřimi podél Výrovky

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.