Miroslavské kopce - nejjižnější výběžek Brněnské vrchoviny

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.