Pastvický rybník - Vidlák - Svěcený rybník

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.