Svatováclavská vycházka přes Sion do Malešova

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.