Výlov rybníka Vavřince

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.