ZEMĚPISNÉ A VLASTIVĚDNÉ SPISY 50 (2/2022)

Na požádání rádi zdarma komukoli zašleme toto číslo našeho spolkového časopisu elektronicky ve formátu pdf. Kontakt: zemsdr@seznam.cz.
 


Zdeněk Lipský

NÁZVY VLAKŮ ČESKÝCH DRAH

Všechny oficiální vlakové spoje hromadné osobní přepravy mají svá konkrétní čísla, doplněná zkratkou kategorie vlaku. Tak např. Os 9339 značí osobní vlak, Sp 1523 spěšný vlak a R 981 je rychlík. Zkratka IC 521 znamená expresní vlak kategorie InterCity, může být vnitrostátní i mezinárodní, zatímco EC 221 značí vlak kategorie EuroCity v rámci evropské mezinárodní železniční sítě. EN 97443 je komfortní noční vlak kategorie EuroNight tvořený nejmodernějšími spacími vozy, které musí být klimatizované. Konečně SC 517 znamená SuperCity, což je obchodní označení Českých drah pro nejrychlejší kategorii vlaků vyšší kvality, v současné době je na ně nasazována elektrická vlaková jednotka Pendolino. Zkratky LE (Leo Express), LET (Leo Express Tenders) a RJ (RegioJet) u čísel vlaků pak označují soukromého dopravce (Leo Express a Student Agency).

Národní dopravce České dráhy rozšířil pojmenování některých svých vlaků kromě čísla také o název konkrétního spoje. Dříve se jednalo o unikátní označení významných vlaků, díky nimž se název v některých případech stal až ikonickým (jako např. Vindobona či >>>

 

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.