ZEMĚPISNÉ A VLASTIVĚDNÉ SPISY 51 (3/2022)

Na požádání rádi zdarma komukoli zašleme toto číslo našeho spolkového časopisu elektronicky ve formátu pdf. Kontakt: zemsdr@seznam.cz.
 

Jan Vítek

VULKANICKÝ KRAS VE SVĚTĚ A V MALÉM I DOMA

Jeskyně nejsou jen ve vápencích

Pod slovem kras si většinou představíme vápencovou krajinu s krápníkovými jeskyněmi, monumentální propastí Macochou a ponornou říčkou Punkvou. Povrchové a podzemní tvary připomínající vápencový kras se však za určitých podmínek tvoří i ve zcela jiném geografickém a horninovém prostředí. Platí to zejména pro jeskyně, nacházející se v oblastech současné a relativně mladé sopečné činnosti.

Rozmanité tvary vulkanického krasu

Zatímco v „klasickém“ krasu se jeskyně tvoří především rozpouštěcí a erozní >>>


© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.