ZEMĚPISNÉ A VLASTIVĚDNÉ SPISY 52 (1/2023)

Na požádání rádi zdarma komukoli zašleme toto číslo našeho spolkového časopisu elektronicky ve formátu pdf. Kontakt: zemsdr@seznam.cz.
 


Zdeněk Lipský

POLABSKÉ MINERÁLKY

Minerální voda, zkráceně minerálka, obsahuje ve zvýšené míře rozpuštěné různé minerální látky. Běžná pitná voda obsahuje v 1 litru 150–1000 mg rozpuštěných látek. ČSN 868000 definovala pramenitou vodu jako minerální, pokud obsahovala rozpuštěné látky nebo kysličník uhličitý v množství větším než 1000 mg (= 1 g) v 1 litru. Současná legisla-tiva umožňuje prohlásit za minerální vodu prakticky libovolnou vodu z chráněného podzemního zdroje, schváleného Ministerstvem zdravotnictví, i když nesplňuje výše uvedené požadavky na množství minerálních látek nebo kysličníku uhličitého. Pojem minerální vody tím silně degraduje. V článku se proto zabývám pouze minerálkami, které vyhovují požadavkům zrušené státní normy ČSN 86 8000. Vody s obsahem minerálních látek více než 1g /l lze většinou poznat už podle odlišné chuti.

Typy kyselek

Jako kyselky se označují všechny vody, které obsahují rozpuštěný kysličník uhličitý v množství větším než 1 g v 1 litru. Zdrojem kysličníku uhličitého jsou vulkanické procesy nebo termická >>>

 

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.