ZEMĚPISNÉ A VLASTIVĚDNÉ SPISY 53 (2/2023)

Na požádání rádi zdarma komukoli zašleme toto číslo našeho spolkového časopisu elektronicky ve formátu pdf. Kontakt: zemsdr@seznam.cz.
 

Jan Vítek

TATRY VYSOKÉ, STŘEDNÍ I ZCELA MALÉ

Nejvyšší v celých Karpatech

Pod slovem Tatry si nejspíše vybavíme úchvatné velehorské scenérie Vysokých Tater po obou stranách slovensko-polské hranice, rámované půvabnými Roháči a vápencovými srázy Belianských Tater. Horopisný celek Tatry tvoří dva podcelky: Východné Tatry (s Vysokými a Belianskými Tatrami) a Západné Tatry (s ústřední částí Roháče), zatímco Nízké Tatry jsou samostatným celkem a do „vlastních“ Tater už nepatří. Vysoké Tatry vrcholící Gerlachovským štítem (2654 m) jsou nejvyšším pohořím nejen na Slovensku a v Polsku, ale i v celé Karpatské soustavě. Unikátní jsou i tím, že na poměrně malém prostoru se vyznačují neobyčejnou >>>


© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.