zeměpisný virtuos

Otestujte si zeměpisné znalosti ve stovce her na motivy televizní soutěže Chcete být milionářem?

Podle dosažených výsledků Vás ověnčíme pozoruhodnými tituly.


Každá ze 100 her má 15 otázek, u nichž vybíráte správnou odpověď ze čtyř možností. Po úspěšném zodpovězení otázky získáváte vždy nějaký titul. Vyšší titul smazává nižší. Pokud budete hrát soutěžně a sportovně, platí tato pravidla:

1)   Nápovědu, která je u každé otázky, nesmíte v jedné hře použít více než třikrát.

2)   Po nesprávné odpovědi vypadáváte ze hry. Přihodí-li se Vám to u otázek 1-5, končíte bez titulu. Vypadnete-li u otázek 6-15, zůstává Vám titul dosažený v páté nebo desáté otázce (záchytné body).

3)   Jestliže před zodpovězením otázky odstoupíte ze hry, končíte s titulem získaným v předchozí otázce.

Pro praktický přehled, jak si v souboru her vedete, si můžete stáhnout tabulku osobního skóre.  


Hra 1      Hra 2      Hra 3      Hra 4      Hra 5      Hra 6      Hra 7      Hra 8      Hra 9      Hra 10      Hra 11      Hra 12      Hra 13      Hra 14      Hra 15      Hra 16      Hra 17      Hra 18      Hra 19      Hra 20      Hra 21      Hra 22      Hra 23      Hra 24      Hra 25      Hra 26      Hra 27      Hra 28      Hra 29      Hra 30      Hra 31      Hra 32      Hra 33      Hra 34      Hra 35      Hra 36      Hra 37      Hra 38      Hra 39      Hra 40      Hra 41      Hra 42      Hra 43      Hra 44      Hra 45      Hra 46      Hra 47      Hra 48      Hra 49      Hra 50      Hra 51      Hra 52      Hra 53      Hra 54      Hra 55      Hra 56      Hra 57      Hra 58      Hra 59      Hra 60      Hra 61      Hra 62      Hra 63      Hra 64      Hra 65      Hra 66      Hra 67      Hra 68      Hra 69      Hra 70      Hra 71      Hra 72      Hra 73      Hra 74      Hra 75      Hra 76      Hra 77      Hra 78      Hra 79      Hra 80      Hra 81      Hra 82      Hra 83      Hra 84      Hra 85      Hra 86      Hra 87      Hra 88      Hra 89      Hra 90      Hra 91      Hra 92      Hra 93      Hra 94      Hra 95      Hra 96      Hra 97      Hra 98      Hra 99      Hra 100     


Zpět na Zeměpisné a vlastivědné sdružení


© Zeměpisné a vlastivědné sdružení 2002