ZEMĚ A CESTY 159 (2/2023)  

Na požádání rádi zdarma komukoli zašleme toto číslo našeho spolkového časopisu elektronicky ve formátu pdf. Kontakt: zemsdr@seznam.cz.
 

Miroslav Khol: ŠTĚTÍNSKÉ ČRTY
Město Štětín, polsky Szczecin, najdeme na severozápadě Polska, vzdušnou čarou necelých 60 kilometrů od Baltského moře, nedaleko hranic s Německem. Bylo založeno v 7. století slovanskými osadníky. Když si jej projdete, nejste na pochybách, které etnikum či národ mu vtisknul jeho architektonickou tvář. Ano, nemýlíte se, byl to především německý živel s jeho staviteli a architekty. Němčina zde vládla nepřetržitě od 16. století až do roku 1945, kdy >>>

VSC. Martin Javorský: CESTOVÁNÍ PO STOPÁCH KRYŠTOFA KOLUMBA
Na podzim loňského roku uplynulo 530 let od okamžiku, kdy Kryštof Kolumbus poprvé stanul na ostrově patřícímu k Novému světu. Tato událost se stala přelomovým historickým a cestovatelským počinem. To mne inspirovalo k zamyšlení, kde všude lze dnes nalézt Kolumbovy stopy. Prameny se shodují v tom, že Kolumbus se narodil v roce 1451 v italském Janově. I když není zcela jisté kde to přesně bylo, lze >>>

SC. Zdeněk Lipský: MAĎARSKÁ MODRÁ STEZKA
Modrá stezka (Országos Kéktúra, zkratka OKT) je národní pěší turistická trasa v Maďarsku začleněná do nejdelší Evropské dálkové pěší trasy E4. Název odkazuje na její značení vodorovným modrým pruhem mezi dvěma bílými pruhy (úplně stejně jako naše modrá turistická značka). Modrá stezka začíná na západě na rakousko-maďarské hranici a končí po 1172 kilometrech ve vesnici Hollóháza na severovýchodě Maďarska u hranice se Slovenskem. Historicky je to první >>>

MSC. Jolana Sedláčková: K MAGICKÝM JEZERŮM KYRGYZSKO-ČÍNSKÉHO POMEZÍ
V podvečer konečně po několikahodinovém martýriu vyrážíme z města Naryn a já ani nevím, jestli mám radost. Získat povolení ke vstupu do pohraniční zóny u čínských hranic mě stálo hodně sil a kyrgyzští úředníci mi dali do života pořádnou lekci. Ač bych lidem ve Střední Asii přála, aby zkostnatělé pořádky ze sovětského období zmizely, dnes jsem se zasloužila spíš o pravý opak! Chlácholím se tedy aspoň myšlenkou, že nás >>>

SC. Zdeněk Lipský: 150 LET OD OBJEVU ZEMĚ FRANTIŠKA JOSEFA
Země Františka Josefa, souostroví tvořené 192 ostrovy v Severním ledovém oceánu, je považovaná za nejsevernější část Evropy. Tím nejsevernějším bodem je Fligelyho mys na Ostrově Prince Rudolfa, který se nachází na 81° 51' severní zeměpisné šířky, tj. 920 km od severního pólu. Souostroví oficiálně objevila rakousko-uherská polární expedice v roce 1873, která zde zanechala také českou stopu. Expedice se totiž zúčastnil rodák ze severních Čech Julius Payer, narozený >>>

Jan Vítek: ŘEKY NA NÁVŠTĚVĚ
Je známou skutečností, že díky vnitrozemské poloze České republiky odtéká veškerá říční voda z našeho území do sousedních států. Jen výjimečně řeky protínají státní hranici také v opačném směru, tedy na naši stranu. Dochází k tomu zejména tam, kde vodnímu toku „stojí v cestě“ některý z výběžků naší hranice, mnohé příhraniční říčky se však tu a tam vychylují na obě strany státní hranice i z jiných důvodů, například >>>

VSC. Jan Hájek: PŘÍJMENÍ NGUYEN V ČESKU
Asi každý u nás ví, že nejčastějším příjmením v ČR je Novák(ová), Svoboda(ová), Novotný (á), Dvořák(ová)… Ale početná vietnamská komunita změnila dávno zažité pořádky. V pořadí četnosti příjmení se mezi deset nejčastějších vklínilo příjmení Nguyen. To má v naší zemi přes 21 tisíc lidí a to ho řadí na deváté místo. Mezi Vietnamci je Nguyenů daleko nejvíce, až 40 % z nich. Je to příjmení podle císařské dynastie. Pozici >>>

-b-: ERUPCE SOPKY ŠIVELUČ
V polovině dubna se po krátké přestávce opět probudila k životu vůbec nejaktivnější ruská sopka Šiveluč na Kamčatce. Erupce vulkánu byla pozorovatelná až z vesmíru. Na záběrech z družic je vidět, jak sloup černého dýmu rozráží mraky nad východním Ruskem. Hustý dým vystoupal do výšky několika kilometrů a přilehlé vesnice zasypal >>>

-b-: ÚSPĚCH BRAZILSKÝCH ÚŘADŮ V AMAZONII
Úřadům Brazílie se podařilo vyhnat kolem 85 % nelegálních těžařů zlata z území domorodého kmene Janomamů, které má rozlohu srovnatelnou s Portugalskem a leží při hranici s Venezuelou. Říční voda kontaminovaná rtutí používanou při těžbě vedla k velkému úhynu ryb a ke smrti stovek lidí. Prezident Lula da Silva se snaží už v prvních měsících >>>

A též:
* přehled nové literatury z geografie a příbuzných oborů
* zeměpisná hádanka
* spolkové zprávy

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.