ZEMĚ A CESTY 160 (3/2023)  

Na požádání rádi zdarma komukoli zašleme toto číslo našeho spolkového časopisu elektronicky ve formátu pdf. Kontakt: zemsdr@seznam.cz.
 

VSC. Martin Javorský: LA GRACIOSA - OSMÝ KANÁRSKÝ OSTROV
Kanárské ostrovy jsou všeobecně známým turistickým cílem. Jde celkem o 13 ostrovů, z nich pouze osm je obydlených. Většina lidí ale zná Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote a Fuerteventuru. Poslední dobou se díky obnovené vulkanické činnosti proslavila i La Palma. Někteří turisté přidají i ostrovy La Gomera a El Hierro. Opravdu jen geografičtí nadšenci pak vědí, že vedle těchto sedmi hlavních Kanárských ostrovů existují ještě nějaké >>>

Jaromír Kolejka: NA SKOK NA DOLNÍ SÁLE
Necháváme za sebou město Halle na řece Sále (Saale), čtvrtmilionovou metropoli jihu spolkové země Sasko-Anhaltsko s množstvím architektonických památek na dobu středověkého rozkvětu spojeného se získáváním soli. Ostatně už název města má k soli velmi blízko. Kamenná sůl jakožto minerál se jmenuje halit. Naše cesta směřuje k severu podél řeky Sály a jejího nejbližšího okolí. Sála je nejdelším přítokem Labe (434 km, o 3 km >>>

VSC. Jan Hájek: LODÍ PO VÝCHODNÍ ARFICE A ARÁBII
Mojí cestou roku 2009 byla plavba Indickým oceánem z Mauricia přes Réunion, severní Madagaskar, komorský ostrov Mayotte, keňskou Mombasu, arabské přístavy Salalah a Aden do Rudého moře a pak Suezským průplavem do Středozemního moře. Zde popisuji úsek týkající se východní Afriky a Arábie. Letecky jsme se dopravili s kamarádem Petrem z Frankfurtu nad Mohanem s mezipřistáním v etiopské Addis Abebě do hlavního města republiky >>>

SC. Zdeněk Lipský: BOŽENA NĚMCOVÁ CESTOVATELKA
Nedávno jsme si připomněli výročí 200 let od narození a 160 let od úmrtí spisovatelky Boženy Němcové (1820–1862). Byla to krásná svobodomyslná žena širokého rozhledu a mnoha zájmů. Pro nás zeměpisce a amatérské cestovatele je jistě zajímavé, že ráda cestovala, byť vzhledem k omezeným finančním možnostem a rodinným povinnostem jenom do nejbližších zemí. V letech 1851–1853 vyjela třikrát po sobě do Uher, kde >>>

VSC. Martin Javorský: VCHYNICKO-TETOVSKÝ KANÁL
Plavební kanál na Šumavě nechali postavit Schwarzenberkové na přelomu 18. a 19. století pro splavování dřeva okolo nesplavného úseku řeky Vydry. Jméno kanálu dala malá osada Vchynice-Tetov, dnes součást obce Srní. Spolu s hradlovým mostem a deseti klenutými kamennými mostky je kanál od roku 1958 zapsán jako kulturní nemovitá památka ČR – industriální dědictví. Vchynicko-Tetovský kanál začíná u unikátního dřevěného mostu s žulovými pilíři nad >>>

Z 50 let starých zeměpisných časopisů
M. Pavlas: POSTRACH LA MANCHE
je název používaný pro mělčinu Goodwin Sands, ležící takřka v nejužším místě průlivu, nedaleko ústí Temže a frekventovaných linek Dover-Calais. Podle britského registru má tato mělčina na svědomí nejvíce lodí z celého pobřeží Anglie, od římských veslic přes kogy, karavely, bárky, klipry, parníky až k moderním motorovým lodím. Nejnebezpečnější je zde pohyblivost písků, takže hloubky se po čase mění, a velká lodní frekvence. V mlze >>>
Lidé a země, 1973, č. 7, s. 309.

VSC. Jan Hájek:
NEJMLADŠÍ ČESKÉ JEZERO
Odlezelské (též Mladotické), sesuvem vzniklé hrazené jezero leží asi 20 kilometrů severně od Plzně a zaujímá plochu 4,53 hektaru (na délku má asi 500 metrů a na šířku 70–100 metrů). Je čtvrtým nejmenším jezerem ČR, nadmořská výška hladiny je 412 m n. m., hloubka se postupně pomalu mění – snižuje se. V roce 2020 byla asi 6,5 metru. Zcela jistě je nejmladším, protože vzniklo po >>>

-b-: TUVALU SE OBÁVÁ ZATOPENÍ
Tichomořské souostroví Tuvalu (do r. 1978 britská kolonie Gilbertovy a Elliceovy ostrovy) je jedním z nejmenších států světa. Jeho 9 atolů má rozlohu pouhých 26 km2 a navíc se zvedají v maximu jen několik málo metrů nad hladinu moře. Při současném tempu stoupání hladiny světového oceánu by mohly být zaplaveny už v příštím století. Stát proto pracuje nejen na zpevňování pobřeží, ale úsilí vyvíjí také >>>

A též:
* přehled nové literatury z geografie a příbuzných oborů
* zeměpisná hádanka
* spolkové zprávy

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.