ZEMĚ A CESTY 163 (2/2024)  

Na požádání rádi zdarma komukoli zašleme toto číslo našeho spolkového časopisu elektronicky ve formátu pdf. Kontakt: zemsdr@seznam.cz.
 

Jan Vítek: DURMITOR - BĚLAVÝ KLENOT ČERNÉ HORY
Součástí Dinárské soustavy – jednoho z nejrozsáhlejších vápencových území v Evropě – je neobyčejně působivé pohoří Durmitor, vystupující v severní až severozápadní části republiky Černá Hora. Jako bělavá hradba vrcholí skalnatou horou Bobotov Kuk (2523 m) a ještě téměř padesátka dalších štítů tam přesahuje nadmořskou výšku 2000 m. Naopak okrajové partie pohoří jsou místy zbrázděny hlubokými údolími, z nichž zejména kaňon řeky >>>

Miroslav Khol: Z TRÓJE DO PERGAMONU
Už je to velmi dlouho, kdy jsem poprvé četl knihu Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Jedním z jejich neodmyslitelných příběhů je historie dobývání starověké Tróje vojskem řeckých Achájů. Její místo, které na konci 19. století vykopal zbohatlý německý obchodník Heinrich Schliemann, bylo dlouhou dobu předmětem mé cestovatelské touhy. Teprve v roce 2023 při návštěvě tureckého Istanbulu jsem si >>>

VSC. Martin Javorský: S KARAVANOU PŘES SAHARU (2)
Vždy jsme zvědavi, co se na vrcholu duny před námi objeví a pokaždé to jsou jen další a další duny. Začínáme si na tu jednotvárnost zvykat a ztrácíme ostražitost. Náhle se stalo, co se stát asi muselo, můj velbloud šel po hraně duny, špatně šlápl a celá pravá strana dromedára se propadla hluboko do sypké písečné návěje. Ani jsem se nenadál a letěl jsem dolů a válel >>>

Ivan Farský: NOVÁ NÁRODNÍ KNIHOVNA V RIZE
Ten, kdo se dostane do lotyšského hlavního města, zaznamená mimo jiného na levém břehu řeky Daugavy poněkud nezvyklou budovu. Je to nová Národní knihovna, která zahájila provoz v srpnu 2014. Historie této instituce je však podstatně starší. Myšlenka vybudovat Národní knihovnu pochází z doby krátce po skončení první světové války, kdy se utvářely základy nového lotyšského státu. Knihovna se pak několikrát stěhovala. V době >>>

VSC. Martin Javorský: AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA Z MECHU A KAPRADÍ
Na okraji obce Němčovice zhruba 20 kilometrů severovýchodně od Plzně se nachází asi nejfotogeničtější a nejfotografovanější autobusová zastávka v Česku. Oficiálně se tato zastávka jmenuje „Němčovice, Olešná, rozcestí“, ale je známá jako „Pařezová“, protože je in-spirována pařezovou chaloupkou z večerníčkového seriálu Pohádky z mechu a kapradí od Václava Čtvrtka. Podoba čekárny vychází z kreseb výtvarníka animovaného seriálu Zdeňka Smetany. S nápadem na >>>

Z 50 let starých zeměpisných časopisů
Z. Lochmann: HALDA - VODNÍ DÍLO VILÉMA Z PERNŠTEJNA
Za vlády Vladislava II. koupil roku 1491 pardubické panství šlechtic Vilém z Pernštejna a Helfenštejna (+ 8. IV. 1521). Jako nový majitel přestavěl zámek a zvelebil město, které obehnal hradbami a příkopem. Aby mělo dostatek čerstvé vody, dal proto asi kolem r. 1495 zřídit kanál, který přiváděl vodu z říčky Loučné. Je znám jako Počápelský, Sezemický, Struha Sezemská, Struha a od >>>
Sborník Československé společnosti zeměpisné 2/1974

A též:
* přehled nové literatury z geografie a příbuzných oborů
* zeměpisná hádanka
* spolkové zprávy

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.