Zeměpisné a vlastivědné sdružení
TOPlist

ORGANIZACE, KRONIKA

Výbor Zeměpisného a vlastivědného sdružení, z.s.

  RNDr. Jan BÍNA, CSc. - předseda ZVS

  Marie HORÁKOVÁ

  VSC. Ing. Karel NEUSCHL

Revizoři účtů

VSC. Ing. Jindřich ŠMITÁK
Marie VYCHODILOVÁ

Odbory ZVS a jejich svolavatelé

Praha - Ing. Richard GRÉGR
Kutná Hora - SC. doc. RNDr. Zdeněk LIPSKÝ, CSc.
Brno - RNDr. Jan BÍNA, CSc.

Stručná kronika

Počátky našeho sdružení sahají do jarního období roku 1981. Tehdy několik lidí v čele s iniciátorem RNDr. Janem Bínou požádalo odborové zařízení Klub školství a vědy Bedřicha Václavka v Brně o zřízení platformy, na níž by mohla být rozvíjena zájmová geografická činnost. (Samostatné spolky v té době nepřicházely v úvahu.) Dne 2. června 1981 rozhodlo vedení Klubu školství a vědy Bedřicha Václavka o zřízení zájmového kolektivu - Kruhu přátel zeměpisu. O několik měsíců později došlo ke změně názvu na Zeměpisné sdružení.

Nový zájmový kolektiv začal pořádat geografické exkurze, vycházky, přednášky a též sjezdy členů. Ze strany vedení KŠVBV měl podporu a dobré materiální zajištění.

V lednu 1983 vyšlo první číslo bulletinu Zprávy Zeměpisného sdružení. Na stroji psaný časopis, ofsetově tištěný první rok v Geografickém ústavu ČSAV a pak několik let v Městském kulturním středisku S. K. Neumanna v Brně, přinášel články populárně geografické i cestopisné povahy. Měl rozsah 8-12 stránek a vycházel čtyřikrát až pětkrát za rok.

V roce 1983 uspořádalo Zeměpisné sdružení pro své členy první vnitrostátní a v roce 1984 první zahraniční autobusový zájezd.

V roce 1991 přešlo Zeměpisné sdružení do rámce nedlouho předtím založeného subjektu GEOEX, družstvo geografických a vlastivědných exkurzí. O rok později došlo k přeměně Zeměpisného sdružení na samostatnou právnickou osobu – občanské sdružení. Ministerstvo vnitra zaregistrovalo upravené stanovy Zeměpisného sdružení 17.8.1992. Současně byl změněn název bulletinu ze Zpráv Zeměpisného sdružení na Země a cesty.

Nové stanovy umožnily vznik odborů (poboček) Zeměpisného sdružení v místech, kde se na společné činnosti (přednášky, výlety, exkurze apod.) domluví alespoň tři členové. První odbor byl založen v Ostravě a následovalo několik dalších. Členové bydlící v sídle Zeměpisného sdružení utvořili odbor Brno.

V roce 2002 začalo Zeměpisné sdružení vydávat druhý členský tisk Spisy Zeměpisného sdružení s populárně-odborným obsahem.

Členská schůze konaná 12.9.2015 v Týništi nad Orlicí schválila nové stanovy naší společnosti, přičemž její název byl změněn na Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s. V návaznosti rozhodl výbor ZVS o změně názvu druhého členského tisku ze Spisů Zeměpisného sdružení na Zeměpisné a vlastivědné spisy.

Stanovy ZVS

Stáhnout [pdf]

 

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.Zajímavé weby